witte wieven

In zuidoost Drenthe vindt je nog restanten van de oude veenmoerassen. Dankzij de uitvoering van beekherstelprojecten wordt de bodem weer vochtiger. Goed voor de natuur. Maar of de witte wieven nu ook weer terugkeren… wie zal ‘t zeggen? Conceptontwikkeling, script,beeldbewerking en animatie. Opdrachtgever: Waterschap Vechtstromen.